Belastingvoordeel bij vrijwilligerswerk

 

 

Veel mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. De overheid vindt dit ook erg belangrijk en probeert dit te stimuleren. Één van de manieren waarop zij dat doen is met belastingvoordeel bij vrijwilligerswerk. Doe jij vrijwilligerswerk voor een goed doel of andere instelling, die bij de belastingdienst geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dan kun je, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een bepaald bedrag aftrekken van de belasting als een gewone gift.

Er zijn twee mogelijkheden van belastingaftrek. Wij zullen per mogelijkheid de voorwaarden bespreken.

 

Vrijwilligersvergoeding:
Wat is een vrijwilligersvergoeding?
Sommige instellingen geven een vrijwilligersvergoeding aan hun vrijwilligers. Maar wat is een vrijwilligersvergoeding precies? Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die niet in verhouding staat tot het gedane werk en de tijd die er aan besteed is. Een vrijwilligersvergoeding voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Als je 23 jaar of ouder bent en hebt afgesproken dat je per uur een vergoeding krijgt. Deze vergoeding is maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
• Als je jonger dan 23 jaar bent en hebt afgesproken dat je per uur een vergoeding krijgt. De vergoeding is maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
• Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn.

Je hoeft geen belasting te betalen over jouw vrijwilligersvergoeding als deze voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden. Krijg je een hogere vergoeding dan is toegestaan in de bovenstaande voorwaarden? Dan moet hierover loon- en inkomstenbelasting betaald worden.

Wanneer kom je in aanmerking voor belastingaftrek?
Je komt in aanmerking voor een belastingaftrek als je een vrijwilligersvergoeding kunt krijgen, maar hiervan afziet. Je kunt de vergoeding die je had kunnen krijgen dan aftrekken als gewone gift. Je moet dan wel kunnen aantonen dat jij en de instelling, waarvoor je vrijwilligerswerk doet, voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI. Dit kun je controleren op de website van de belastingdienst.
• De instelling heeft een verklaring afgegeven dat je, je hebt ingezet als vrijwilliger.
• De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor je in aanmerking komt voor een vergoeding.
• De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
• De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
• Je moet zelf kunnen bepalen dat je de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de ANBI schenkt.

LET OP: aan het kunnen aftrekken van een gewone gift zijn ook weer voorwaarden verbonden. Deze kun je lezen op onze pagina over doneren met belastingvoordeel.

 

Gemaakte kosten voor vrijwilligerswerk:
Er zijn twee situaties waarin je in aanmerking kunt komen voor belastingaftrek als jij kosten maakt voor je vrijwilligerswerk, maar hiervoor geen vergoeding krijgt. Bij elke situatie moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden om de kosten af te kunnen trekken als een gewone gift. Daarnaast kun je ook auto-en taxikosten aftrekken als gewone gift.

Je kunt een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten:
Kun je de gemaakte kosten declareren bij de ANBI, maar zie je hiervan af? Dan doe je een gift. je mag deze gift aftrekken als een gewone gift. Je moet wel kunnen aantonen dat jij en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI. Dit kun je controleren op de website van de belastingdienst.
• De instelling heeft een verklaring afgegeven dat je, je hebt ingezet als vrijwilliger.
• De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor je in aanmerking komt voor een vergoeding.
• De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
• De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
• Je moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de ANBI schenkt.

De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat je vergoed zou krijgen. Voor reiskosten geldt een vast bedrag, daarover lees je verderop meer.

Je kunt geen vergoeding krijgen voor gemaakte kosten:
Maak je kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Maar kun je de gemaakte kosten niet vergoed krijgen door de slechte financiële situatie van de ANBI? Dan mag je deze kosten aftrekken als een gewone gift. Een voorbeeld van zulke kosten zijn reiskosten, portokosten, kosten voor enveloppen, papier of inkt, auto- en taxikosten (voor autokosten geldt een vast bedrag).

Auto- en taxikosten:
Voor autokosten die je niet hebt gedeclareerd, tel je een vast bedrag van € 0,19 per kilometer mee. Voor taxikosten tel je de werkelijke kosten mee.

LET OP: aan het kunnen aftrekken van een gewone gift zijn ook weer voorwaarden verbonden. Deze kun je lezen op onze pagina over doneren met belastingvoordeel.

 

Meer informatie:
Wij hebben deze pagina met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat de informatie op het moment van lezen niet meer klopt. Daarom raden wij aan om voor de zekerheid nog even op de website van de belastingdienst te kijken.