Doneren met belastingvoordeel

 

 

Als je geld geeft aan een goed doel kun je misschien profiteren van belastingvoordelen. Daar hebben wij het op onze pagina’s met manieren van doneren al over gehad. Het voordeel en de voorwaarden, om ervoor in aanmerking te komen, verschillen per soort gift. Je hebt gewone giften en periodieke giften. Daarom zullen wij eerst de twee soorten giften behandelen met het voordeel en de voorwaarden. Tenslotte geven wij per donatiemanier aan wat voor gift het is, zodat je weet of je in aanmerking komt voor het belastingvoordeel.

 

Gewone giften:
Een periodieke gift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Voldoet jouw gift/schenking daar niet aan? Dan is het een gewone gift. Deze voorwaarden kun je lezen onder het kopje “Periodieke giften”.

Het voordeel:
Belastingaftrek is het het voordeel waarvan je kunt profiteren als je geld en/of goederen aan een goed doel schenkt via een gewone gift. Als je aan bepaalde voorwaarde voldoet kun je namelijk een deel van je schenking aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor kun je dus of meer geld doneren, of de donatie kost je minder dan het goede doel binnenkrijgt.

De voorwaarden:
Je mag een gewone gift (deels) aftrekken van de inkomsten belasten als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• Je doet de gift aan een goed doel dat bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI. Kijk op de website van de belastingdienst om te zien of het goede doel waar je aan wilt doneren een ANBI is. Staat er bij het goede doel “cultuur” in de kolom “activiteit”? Dan is het een culturele ANBI. Een steunstichting SBBI moet voldoen aan voorwaarden lees deze hier.
• Het goede doel levert geen tegenprestatie voor de gift. Je mag bijvoorbeeld geen cadeautje krijgen als dank. Ook als je een lot koopt voor de loterij van een ANBI is het geen periodieke gift. Je kunt dan namelijk geld winnen en dat is een tegenprestatie.
• Je kunt met schriftelijke stukken, zoals een bankafschrift of een bonnetje, aantonen dat je de gift hebt gedaan.
• Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van je inkomen (al het inkomen en aftrekposten uit box 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld, maar zonder je persoonsgebonden aftrek), maar minstens € 60,-.
• Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Het maximum is 10% van je drempelinkomen.

 

Periodieke giften:
Een gift is pas een periodieke gift als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Je de gift hebt laten vastleggen bij een notaris. Sommige goede doelen betalen hiervan de rekening als je een bepaald bedrag per jaar overmaakt.
• Je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar het goede doel die in de notariële akte wordt genoemd
• Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• Je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij je overlijden stoppen. Deze voorwaarde vervalt als je geen 5 jaar hebt kunnen overmaken doordat je in die periode werkloos bent geworden of als het goede doel zijn status als ANBI is kwijtgeraakt.
• Het goede doel je geen tegenprestatie levert voor de gift. Je mag bijvoorbeeld geen cadeautje krijgen als dank. Ook als je een lot koopt voor de loterij van een ANBI is het geen periodieke gift. Je kunt dan namelijk geld winnen en dat is een tegenprestatie.

Het voordeel:
Bij het doen van een periodieke gift aan een goed doel kun je profiteren van belastingaftrek. Als je aan bepaalde voorwaarde voldoet kun je een deel van je schenking aftrekken van de inkomstenbelasting. Het verschil met de gewone gift is dat je hier geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag hebt, waardoor je voordeel veel groter kan zijn.

De voorwaarden:
Je mag de periodieke gift pas aftrekken van de inkomstenbelasting als voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:
• Je gift gaat naar een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
• Je gift gaat naar een culturele ANBI
• Je gift is gegaan naar vereniging die geen meer ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Kijk op de website van de belastingdienst om te zien of het goede doel een ANBI is. Staat er achter de naam van het goede doel in de kolom activiteit ‘Cultuur’? Dan is het goede doel een culturele ANBI.

 

Wat betekent dit voor de manier van doneren?
Hier zullen wij van elke donatiewijze uitleggen of het een gewone gift of een periodieke gift is volgens de belastingdienst. Daarnaast zullen wij aangeven wat de valkuilen zijn wat betreft de belastingaftrek. Wij willen bij deze benadrukken dat wij er hieronder vanuit gaan dat je een donatie gedaan hebt, of wilt doen, aan een goed doel dat bij de belastingdienst geregistreerd staat als ANBI. Ook nemen wij aan dat je geen tegenprestatie hebt gekregen of zult krijgen voor je schenking.

Collecte:
De collecte valt onder de gewone giften. Omdat een collecte over het algemeen kleine bedragen zijn is het onwaarschijnlijk dat je deze donaties van de belasting kunt aftrekken. Je moet tenslotte minstens 1 procent van je drempelinkomen, maar minstens € 60,- schenken om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. Als je grotere bedragen geeft aan de collecte dan enkele euro’s of als je daarnaast nog op andere manieren doneert kun je voldoen aan die voorwaarde.

Daarnaast krijg je meestal geen bonnetje van de collectant, waardoor je geen schriftelijk bewijs hebt dat je geschonken hebt. En dat bewijs heb je wel nodig. Tegenwoordig kun je soms ook pinnen, daar krijg je wel een bonnetje van.

Eenmalige donatie:
De eenmalige donatie valt onder de gewone giften. Van de eenmalige donatie heb je eigenlijk altijd wel een bewijs dat je geschonken hebt. Je geeft je bank via iDeal, internetbankieren of acceptgiro de opdracht om geld over te maken dus verschijnt het op je bankafschrift. Ook als je een machtiging afgeeft aan het goede doel verschijnt dat op je bankafschrift. Hierdoor is de kans dat je het kan aftrekken van de belasting is al groter dan bij de collecte.

Uiteraard moet je nog wel zorgen dat al je donaties bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je drempelinkomen, maar minstens € 60,-.

Structurele donatie:
Met de structurele donatie doneer je elke bepaalde periode een bedrag aan een goed doel. Toch is de structurele donatie een gewone gift volgens de belastingdienst. Dit komt, doordat je niet kunt bewijzen dat je 5 jaar zult gaan doneren. Een machtiging of periodieke betaalopdracht kun je namelijk stoppen wanneer je maar wilt.

Er zijn eigenlijk geen valkuilen, want bewijs van je donatie verschijnt op je bankafschrift. Het enige waar je op moet letten is dat je wel voldoet aan de eis dat je minimaal 1 procent van je drempelinkomen, maar minstens € 60,- schenkt.

Periodieke donatie via een notariële akte:
De periodieke donatie via de notariële akte is een periodieke gift als je tenminste voor 5 jaar gaat schenken. Ook moet je minstens 1 keer per jaar schenken en moeten de bedragen ongeveer elke keer even hoog zijn. De schenking mag maximaal tot je overlijden doorlopen. Verder zijn er geen valkuilen, want de notariële akte is je schriftelijke bewijs.

Kijk hier om een idee te krijgen van de jaarlijkse belastingaftrek door deze te berekenen via de schenkingscalculator.

Feestelijke momenten:
De donatie via feestelijke momenten is een gewone gift. Belastingtechnisch is het, het beste om de ontvangers van je oproep om te doneren het geld naar jou te laten overmaken. Vervolgens schenk jij het totale bedrag dan aan het goede doel. Dan is het totale bedrag voor de belastingdienst namelijk jouw schenking, in plaats van dat iedereen een beetje schenkt. Op die manier kom jij makkelijker aan de eis dat je minimaal 1 procent van je drempelinkomen, maar minstens € 60,- moet schenken. Ook hier geldt weer dat je bankafschrift het schriftelijke bewijs is van de donatie.

Fonds op Naam:
Een fonds op naam is een gewone gift. Omdat je bij een Fonds op Naam een minimum bedrag moet schenken is het zeer waarschijnlijk dat je voldoet aan de eis dat je minimaal 1 procent van je drempelinkomen, maar minstens € 60,- moet schenken. Je zult misschien zelfs over de grens van de maximale donatie heengaan (10% van je drempelinkomen).

Nalaten:
Een nalatenschap valt niet onder een gewone of periodieke gift. Het valt uiteraard onder de erfenis. Als je een erfenis nalaat aan een goed doel dat geregistreerd is als ANBI hoeft het goede doel geen erfbelasting te betalen. Enige voorwaarde is dat er geen opdracht verbonden is aan de erfenis. Belastingtechnisch is het daarom het voordeligst om de erfenis na te laten aan een goed doel. Dit, omdat je kinderen of andere familieleden namelijk wel erfbelasting moeten betalen, waardoor een deel (soms een groot deel) van het geld naar de overheid gaat. Dan kan het geld beter naar een goed doel gaan toch?

 


Meer informatie:

Weet je niet zeker of jij je giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting? De belastingdienst heeft daar een handige tool voor ontwikkelt. Kijk of jouw donaties af te trekken zijn door het hulpmiddel aftrek giften te gebruiken.

Wij hebben deze pagina met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat de informatie op het moment van lezen niet meer klopt. Daarom raden wij aan om voor de zekerheid nog even op de website van de belastingdienst te kijken.