↑ Terug naar Manieren om te doneren

Nalaten

 

 

Naast het doneren aan een goed doel terwijl je nog in leven bent kun je ook een donatie geven als je dood bent. Je kunt op een aantal manieren geld nalaten aan een goed doel. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden opgenoemd.

 

(Mede-)erfgenaam
​De eerste optie is het goede doel als (mede-)erfgenaam benoemen in het testament. Daarmee krijgt het goede doel het recht op een deel van de erfenis. De executeur, degene die je zaken na je overlijden regelt, handelt eerst de financiële zaken rond het nalatenschap af. Na het aflossen van de schulden wordt het overgebleven bedrag verdeelt over de erfgenamen.

Je kunt meerdere goede doelen als erfgenamen laten vastleggen. Ook kun je daarnaast uiteraard familie en/of vrienden als erfgenaam laten opnemen. Je bepaalt zelf wie de executeur van je testament wordt.

 

Legaat
Een legaat opnemen is de tweede optie. Het lijkt op het benoemen van een erfgenaam met daarin twee grote verschillen. Erfgenamen krijgen allemaal een gelijk deel van de erfenis, terwijl een legaat een vastgelegd bedrag of bepaalde waardevolle (on)roerende goederen krijgt. Weet je precies welk bedrag of welke goederen (kunst, effecten of een huis bijvoorbeeld) je wilt nalaten aan een goed doel? Dan is een legaat vastleggen de beste optie, omdat het goede doel dan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden van het nalatenschap (dit is bij erfgenamen een ander verhaal).

 

Fonds op Naam
De derde mogelijkheid is het oprichten van een Fonds op Naam kun je doen terwijl je nog leeft. Bij het overlijden kun je dan (een deel van) de erfenis aan het fonds toevoegen. Kijk voor meer informatie op onze pagina over de donatiemanier Fonds op Naam.

 

Vruchtgebruik
De laatste optie is om je huis, geld of andere beleggingen na te laten aan een goed doel onder het recht van vruchtgebruik. Op die manier wordt het goede doel de eigenaar, maar mag je partner en/of kinderen nog een bepaalde periode in het huis blijven wonen. Ook krijgen zij dan gedurende een bepaalde periode inkomsten uit geld of beleggingen. Na afloop van die periode, of bij overlijden van de partner en/of kinderen, kan het goede doel beschikken over je nalatenschap.

Op die manier laat je, je partner en/of kinderen dus goed verzorgt achter maar steunt u, uiteindelijk, ook het goede doel!

Belastingvoordeel:
Als je geld nalaat aan een goed doel kan het goede doel profiteren van belastingvoordelen. Wil jij weten welke? En hoe jij daarvoor in aanmerking komt? Kijk dan op onze pagina over doneren met belastingvoordeel.

Weet jij genoeg en wil je een goed doel uitzoeken om te steunen? Kijk dan op onze pagina met alle goede doelen.