↑ Terug naar Orgaandonatie

Over het registreren

 

 

Registratie is niet verplicht, maar het is wel een eenvoudige en handige manier om te laten weten of je wel of geen donor wilt zijn. Door je te registreren ben je er bovendien van verzekerd dat er volgens jouw keuze wordt gehandeld en voorkom je dat je nabestaanden op een emotioneel moment een moeilijk besluit moeten nemen.

Voorkom onduidelijkheid
Als je je besluit over donatie niet laat registreren, moeten je nabestaanden beslissen. Dit kan erg lastig zijn als zij niet weten wat jij gewild zou hebben. Er is een kans dat zij de donatie tegenhouden, terwijl jij dit misschien wel had gewild. Hierdoor kunnen organen en weefsels voor wachtende patiënten verloren gaan, met alle gevolgen van dien. Ook als je keuze geregistreerd staat, is het belangrijk hierover te praten met jouw familieleden en vrienden. Dat schept duidelijkheid en bespaart nabestaanden veel onzekerheid en verwarring.

Welke keuzen zijn er?
Je kunt op het donorformulier kiezen uit vier mogelijkheden:

  1. Ja, ik geef toestemming. Wil je een bepaald orgaan of weefsel niet doneren? Dan kun je dat ook aangeven op het formulier.
  2. Nee, ik geef geen toestemming. Je nabestaanden mogen deze keuze later niet veranderen.
  3. Mijn nabestaanden beslissen. Je nabestaanden mogen na jouw overlijden beslissen of je wel of geen donor bent.
  4. Een specifiek persoon beslist. Je wijst iemand aan die na jouw overlijden beslist of je wel of geen donor bent.

Wijzigen kan altijd
Zoals je hierboven leest is registeren niet hetzelfde als ‘ja’ zeggen tegen donatie. Je kunt ook ‘nee’ laten registeren of de keuze overlaten aan je nabestaanden. Bovendien kun je je keuze altijd wijzigen, zo vaak als je wilt. Dit doe je door opnieuw een registratieformulier in te vullen. Je oude keuze wordt dan verwijderd. Wil je je registratie bij nader inzien toch uit het Donorregister laten verwijderen, dan kan dat ook.

Wilsonbekwaamheid:
Iemand die wilsonbekwaam is mag zich niet als donor registreren. Diegene kan niet in voldoende mate begrijpen en overzien wat orgaan- en weefseldonatie inhoudt. Hierdoor kan hij/zij geen redelijke afweging hierover maken. Ouders, wettelijke vertegenwoordigers, familieleden, begeleiders of anderen mogen nooit voor iemand die wilsonbekwaam is een donorformulier invullen. Bij het overlijden worden de organen en weefsels nooit gebruikt voor donatie en worden dan ook niet uit het lichaam gehaald. Als iemand wilsonbekwaam is geworden na de registratie als donor blijft de keuze wel geldig.

Jonger dan achttien jaar:
Iemand die jonger is dan twaalf kan zijn/haar keuze nog niet laten registreren. Bij het overlijden vraagt de arts aan de ouders of de organen en weefsels voor donatie gebruikt mogen worden.

Iemand die twaalf is mag wel zijn of haar keuze om orgaandonor te worden of niet laten registreren. De ouders of voogd kunnen de donatie tot het zestiende jaar wel tegenhouden. Als zij er bezwaar tegen hebben gaat de donatie niet door. Alleen als de jongere heeft laten registreren dat hij geen orgaandonor wil zijn kunnen de ouders of voogd het niet herroepen.

Staat iemand jonger dan achttien jaar nog niet geregistreerd? Dan krijgt die persoon in het jaar dat hij/zij achttien wordt automatisch een registratieformulier thuisgestuurd.

In het buitenland:
Het donorregistratiesysteem geldt alleen in Nederland. Als je in het buitenland overlijdt gelden de regels en wetten van dat betreffende land.

Meer informatie:
Weet je genoeg en wil jij je opgeven als orgaandonor? Geef dan online je keuze aan op www.jaofnee.nl of download het donorformulier (PDF).

Wil jij nog meer informatie? Kijk dan op één van onze andere pagina’s over orgaandonatie of kijk op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Schrijf je in als orgaandonor